• Video trải nghiệm phà Cần Giờ - Vũng Tàu


Lịch phà chạy:


Phà hoạt động từ 6h đến 22h

Giá VÉ


Bài Viết Đánh Giá

Hành khách nghĩ gì về chúng tôi?